Österåkers kommun

Österåker är en naturskön skärgårdskommun i nordöstra delen av Stockholms län.

Här bor 40 000 personer, en siffra som fördubblas under sommarhalvåret. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun till år 2020. Snick-Snack producerar Magasin Österåker för Österåker kommun. Tidningen ska inspirera och informera om allt som Österåker har att erbjuda. Magasin Österåker är på 20 sidor och kommer ut i en upplaga om 22 000 exemplar fyra gånger per år. Tidningen distribueras till alla hushåll i Österåkers kommun.

Gå tillbaka