En tidning som kommer nära

Tidningen Välkommen hem startade som en viktig del av ett omfattande strategiskt kommunikationsarbete.

Välkommen hem ges ut av Linköpings allmännyttiga bostadsbolag Stångåstaden. Tidningen startades 2005 som kommunikationskanal direkt till de boende. Vi tog över tidningen 2008 och har utvecklat den till ett samhällsnyttigt infoblad med glossig magasinkänsla. 2014 visade en stor läsarundersökning att läsarna av Välkommen hem helst vill läsa om det som finns allra närmast dem. Renoveringar, nybyggen och annat som händer i just det egna området stod högst på önskelistan över läsning.

Vi tog till oss det och under året stöptes Välkommen hem om till ett ännu närmare hyresgästmagasin. Ett steg blev att sätta lokalkändisarna på omslagen och under vårt sista år med Välkommen hem har vi intervjuat och fotograferat bagare, blomsterhandlare, brandmän, volontärer, korvgubbar, godismakare, ostentusiaster och många fler. För att göra det riktigt lokalt har vi gjort tio editioner av varje nummer, där vi försökt hitta alla de passionerade personer som ger ett visst område dess själ. Det har resulterat i många intressanta porträtt, både bildligt och bokstavligt.

Gå tillbaka