Filmer om graviditet och förlossning

Sveriges största hälso- och sjukvårdsaktör bygger förtroende med webb-tv

Praktikertjänst är idag Sveriges största koncern inom hälso- och sjukvård. Inom koncernen finns en verksamhet som bedriver förlossningsvård under namnet Praktikertjänst BB Sophia.  

BB Sophias vision är att erbjuda bästa start på föräldraskapet och skapa trygghet genom delaktighet, kontinuitet och hög medicinsk säkerhet. Målsättningen är att födande och deras partners ska känna trygghet, både när det är dags att föda och tillsammans med det nyfödda barnet. Eftersom digitaliseringen i stor utsträckning gjort att patienterna själva aktivt söker information kring sina frågor och problem är syftet att skapa intressant och relevant redaktionellt innehåll.  Forskning visar att födande kvinnor idag har ett större kontrollbehov, vilket gör det ännu viktigare att kunna erbjuda svar på alla frågor och funderingar kring graviditet och föräldraskap. Målgruppen förstföderskor och deras partners är en grupp som i stor utsträckning aktivt söker svar på frågor och funderingar på nätet.

Utifrån de sökningar som görs via Google samt de frågor som personalen får producerade Snick-Snack totlat tio olika webbfilmer. I filmerna medverkar BB Sophias olika experter. Filmerna är producerade med fokus på att fungera i mobilen och har distribuerats via kundens egna kanaler som Facebook och hemsidan.

Gå tillbaka