Flera filmer för Sanofi

En kund som insett fördelarna med att komplettera sina befintliga kanaler med rörlig bild är läkemedelsföretaget Sanofi.

Snick-Snack har producerat flera filmer för läkemedelsföretaget, för olika typer av kanaler. Vårt första projekt var en längre film med syfta att upplysa om och utbilda kring hypoglykemi. Filmen producerades för Sanofis webbsida insulin.se, där både allmänhet och sjukvårdspersonal kan få svar på sina frågor om diabetes. Den används också av Sanofis säljkonsulenter, som underlag för diskussion med läkarna och sprids i sociala medier för att uppmärksamma insulinbehandlade patienter om vikten att tala med sin läkare eller annan vårdkontakt om sina upplevelser. Diskussioner pågår kring att även sprida filmen genom Stockholms diabetesförenings olika kanaler.

Hypoglykemier, eller insulinkänningar, är vanligt förekommande både hos personer med typ 1-diabetes och insulinbehandlad typ 2-diabetes. Hypoglykemi inträffar när blocksockervärdet sjunker under det normala och kan variera från lindriga till allvarliga där krampanfall, medvetslöshet och dödsfall kan förekomma. De ses som ett av de största hindren för att uppnå god blodsockerkontroll.

Vi tog fram ett webb-tv format där vi intervjuade läkaren och forskaren Eric Moberg. Han kunde tala om problematiken och vad som krävs för att förändra situationen. I filmen medverkar även diabetessjuksköterskan Märtha Sjölander med tips och råd om vilka frågor läkare och vårdpersonal kan ställa för att få reda på om en patient lider av hypoglykemier. Sist men inte mist beskriver tre diabetiker sina upplevelser av hypoglykemier och hur insulinkänningar påverkar deras liv. 

http://www.insulin.se/Startsida_insulin/Om-diabetes/Utbildning/Film-Hypo...

Gå tillbaka