Ge din tidning en översyn

Använd vår långa erfarenhet och stora kreativitet till att göra din tidning bättre! Snick-Snacks tidningsöversyn visar vad som funkar och inte funkar.

Snick-Snack har lång erfarenhet av att göra tidningar. Vår kunskap gör det lätt för oss att se när en tidning inte funkar som den ska. Vi vet vad som krävs för att en tidning ska nå ut och tala till sina läsare i rätt tonläge. Vi kan hjälpa dig att hitta vad som skaver i din tidning. Vi ser över form och innehåll ur alla möjliga vinklar. Vi reder ut vad som kan göra tidningen till en ännu bättre bärare av ditt budskap. Vi ger smarta råd och pekar ut konkreta problemområden. Vår översyn är ett bra verktyg för att utveckla din tidning åt rätt håll.

Snick-Snacks tidningsöversyn ger dig det du behöver för att kunna diskutera din tidning på ett bra sätt med din produktionsbyrå eller internaredaktion. Den ger även ett bra underlag för en kommande upphandling. Om du vill kan vi förstås hjälpa dig med tidningen efter översynen, genom att genomföra de förändringar vi föreslagit.  Vår erfarenhet och kunskap hjälper dig att göra en bättre tidning. I vårt fasta pris ingår detaljerad översyn och analys. Vi presenterar vad vi kommit fram till både vid ett möte och i en skriven checklista.

 

 Så funkar vår tidningsöversyn

Snick-Snacks tidningsöversyn ska förbättra din tidning. Göra den till en bra bärare av ditt budskap. Genom att titta på innehåll, form, text och inte minst balansen mellan de olika delarna kan vi se vad som är bra och vad som kan göras bättre. Självklart talar vi även om hur du ska ändra din tidning för att den ska bli bättre. 

För att genomföra en översyn behöver vi tre utgåvor av din tidning. Vi vill också att du svarar på ett kort frågeformulär. Frågorna ger oss en bild av vad du vill med din tidning och vem du hoppas ska läsa den. Genom frågorna kan du också uppmärksamma oss på problem som du själv ser med din tidning. 

Översynen görs av våra erfarna redaktörer tillsammans med en eller flera art directors. Efter översynen bokar vi en tid för ett möte där vi berättar och vad vi kommit fram till. Vid mötet får du en checklista med vad vi gått igenom och vilka problem vi sett.

Vi ser över tidningens 

• helhetsintryck 
• omslag 
• innehåll 
• text 
• form 
• bilder  
• annonser

 

 

 

Gå tillbaka