Goda grannar som goda exempel

Vi hjälpte SHIS att visa upp sitt goda arbete på stadens mässa.

Även i år var det Snick-Snack som skapade SHIS mässmonter till Stockholms stads stora mässa för Goda exempel. Vi valde att lyfta fram det goda grannskapet och vikten av att möta sina grannar, oavsett vilka de är, på lika villkor. Det gör såklart även SHIS som hyresvärd varje dag; hjälpoer människor som behöver det efter deras behov och förutsättningar. En härlig blandning av hyresgäster fotograferades i ett och samma fönster, som sedan monterades ihop till en helhetsbild av ett hus med stor mångfald och spridning på boende. 

SHIS står för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm och är Stockholms stads bostadssociala resurs, med uppdraget att ordna bostäder för stockholmare som av olika olika skäl inte kan få en egen lägenhet på den vanliga bostadsmarknaden.

Gå tillbaka