Hög tid för årsredovisningen

Årsredovisningarna håller på att förändras på bred front. Från konservativa sifferuppställningar till entusiasmerande innehåll. Och inte bara i print utan även digitalt.

Årsredovisningen tillhör bland de viktigaste publikationer som ett företag ger ut under ett år. Men glöm de gamla tråkiga uppställningarna av siffror och sömniga analyser som får vem som helst att sluta läsa.

Nu ska årsredovisningen nå fler – och det ställer högre krav på innehåll som fångar målgruppen.

I dag är det nämligen inte bara aktieägare, investerare och analytiker som läser en årsredovisning. Kunder, anställda, arbetssökande, leverantörer och allmänheten gör det också. Därför finns stor potential om företag jobbar för att möta dessa grupper. I den digitala tidsåldern är det därför en god idé att tänka större än en printupplaga. En trycksak utgör också en belastning på organisationens sammantagna viktiga hållbarhetsmål.

Men en pdf på webbsidan är inte vad vi syftar på med digital lösning. Då går man miste om styrkan som webben kan tillföra. En interaktiv webbsajt kan i stället paketera både siffror och kommunikation på ett intressant sätt. På webben kan materialet byggas upp med en kombination av text, infografik och bild, ljud och ljus – allt på ett intresseväckande, lättförståeligt och trovärdigt sätt. På webben blir också kommunikationen mätbart mer effektiv då den når fler intressenter och lättare kan spridas och därmed synliggöra er verksamhet bättre. Informationen når läsaren dygnet runt, alla dagar i veckan och är lättillgänglig även under lång tid framöver. Den når också läsare med eventuella funktionsnedsättningar.

Snick-Snack är en strategisk kommunikationsbyrå som producerar årsredovisningar åt flera stora företag och organisationer. Kontakta oss för att se vad vi kan göra för er!

Gå tillbaka