Intro i kommunikation

För dig som inte riktigt vet var du ska börja.

En bra startpunkt för att komma igång med ditt strategiska kommunikationsarbete är en workshop. Låt oss på Snick-Snack berätta för din organisation om strategisk kommunikation och samlar in idéer för att börja skriva er berättelse. Vi viker en heldag och går på djupet med vilka ni är och vad ni står för.

• Vad är det unika med din organisation?
• Vilka är ni och vad står ni för?
• Vem vill ni ha som kund?
• Vilka frågor har de kunderna?
• Vad är det som ni kan erbjuda era kunder?

Efter workshopen har vi en bra grund för att börja arbeta med er strategiska kommunikation. Vi har en plattform där vi kan börja bygga content. En första sida i er goda berättelse. Workshopen är också ett bra sätt att få hela eller delar av ditt företag eller din organisation engagerade i kommunikationsprocessen. 

Gå tillbaka