Möt Manuel Knigt

Superföreläsaren och före detta elitsoldaten i USA:s armé var en av talarna på Brand2015.

I BrandSäkert har vi gått på djupet och pratat prestation, företagskultur och ledarskap. Vi djupdyker även i en hel rad av andra programpunkter från årets stora konferens. Att våga ta steget och förändra är ett genomgående tema. Dessutom har vi träffat Missing people, rett ut hur säkerheten och beredskapen ser ut under sommaren på Sveriges stora turistorter och rapporterar från seminariedagarna för brandlarm & sprinkler.

Gå tillbaka