Mer än bara grönt i Stockholmsregionen

Hållbarhet handlar om mycket mer än att tänka på miljön och naturen.

I Stockholmsregionen nummer 2 tar vi ett helhetsgrepp på hållbarhet och rör oss mellan och i det ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara. Begrepp som robusthet, resiliens och grön ekonomi reds ut och förklaras. Vi blickar mot framtiden med besök på förskolor som lär barnen tolerans, öppenhet och energismarthet – viktiga framtidsegenskaper. 

Vi har låtit Nils-Petter Nilsson fotografera unga studenter – hållbara framtidshopp. Rebecca Elfast har illustrerat den hållbara stadsbon. Dessutom gör vi en utblick i tiden, till den första stora miljökonferensen, ”One World Only” i Stockholm 1972. 

Gå tillbaka