Så blir årsredovisningen en succé

Snick-Snack kan göra din årsredovisning till en framgång. Med gedigen research och planering skapar vi intressant innehåll som slår igenom mediebruset.

I dag läser allt fler årsredovisningar. Därför är det allt viktigare att den erbjuder något mer än traditionell sifferuppställning och torra analyser. Med ett journalistiskt perspektiv skapar vi innehåll utifrån grundprinciperna: när, vad, hur, varför – och för vem?

En god årsredovisning ska fortfarande innehålla en tydlig resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse. Men sammanfattning och reflektion kring årets händelser och framtiden kan göras på en mängd olika sätt. I spännande läsning och intressanta möten, filmklipp och infografik. Det skapar vi på Snick-Snack genom noggrann planering, research, löpande intervjuer, filmande och fotograferingar i er verksamhet som sedan presenteras i tryckt och digital form.

För mycket har hänt de senaste åren i och med digitaliseringen. Nu börjar även årsredovisningarna hitta sin plats i den digitala världen. Att tänka digitalt är inte minst viktigt då årsredovisningen på webben blir mer använd mellan rapportperioderna än om den bara kommer i en tryckt upplaga. Genom att ha en digital upplaga når årsredovisningen också fler, och det är möjligt att väcka intresse via storytelling, video, artiklar, bilder, fast och rörlig infografik.

Marknadsföringen av årsredovisningen tillhör en annan framgångsfaktor. Innehållet i årsredovisningen kan ni dela upp och sprida i era olika kanaler som webb, sociala medier, Youtube etc. Med en digital upplaga ges också möjligheten att externa läsare sprider innehållet via sociala medier. Beteendeutvecklingen är också att fler och fler använder mobil eller surfplattor för att nå information, och inte bara använder datorn.

Vi på Snick-Snack kan strategisk kommunikation och vet hur vi bäst vinklar innehåll för bäst genomslag. Låt oss hjälpa er med er årsredovisning från start till mål.

Gå tillbaka