Så funkar trygghetslarm

Att förklara sådant som kan verka krångligt på ett lätt sätt är bland det roligaste vi vet.

I den senaste broschyren vi producerat för Äldreförvaltningen får vi dessutom hjälpa till att föra ut livsviktig information till en teknikovan grupp. Tillsammans med illustratören Fredrik Saarkoppel har vi gjort en överskådlig, lättfattlig informationsbroschyr med ett vänskapligt tilltal. Snick-Snack har stått för hela produktionen,från att arrangera fotograferingen med modeller  skriva all text, projektleda skapandet av illustrationen och formge broschyren i enlighet med Stockholms stads grafiska profil. Den rosa färgen som i våra händer blivit Äldreförvaltningens favorit i stadens palett bildar ramverket för broschyren.

Gå tillbaka