Så skapar du en effektiv profil

Den grafiska profilen fungerar som ledstjärna på företag. Den är viktig när ett företag kommunicerar med kunder och andra företag. Men för att den ska bli effektiv måste den vara genomtänkt – även för kundtidningen.

I en grafisk profil finner företag trygghet när allt från visitkort och brevpapper till profilkläder ska skapas. Enhetlighet stärker varumärket och skapar igenkänning, liksom ger en professionell bild av företaget.

– En grafisk profil tydliggör identiteten och skapar ett konsekvent tilltal. Kommunikation ska hänga ihop, säger Fredrik Sehlstedt, creative director på Snick-Snack.

För att en grafisk profil ska fungera effektivt måste den vara tydligt uppdelad för olika ändamål. Exempelvis kan extern kommunikation inkludera allt från reklamkampanjer på stortavlor till kundtidningar – två i grunden olika produkter som ska generera olika känslor hos mottagaren och därmed måste ha egna avsnitt i profilen.

– En grafisk profil är jättebra, men ofta glöms kundtidningen bort när företag tar fram en grafisk profil. Eftersom en kundtidning är mer komplex än en folder eller en stortavla blir det komplicerat att göra tidning efter samma profil.

Det har att göra med att en reklamkampanj måste fånga uppmärksamheten hos mottagaren och framföra ett budskap på mycket kort tid. I reklam är det också företaget som berättar något och mottagaren uppfattar budskapet som företagets subjektiva åsikt.

En kundtidning används för att långsiktigt marknadsföra ett företag, men vilar på andra värden än annan form av extern kommunikation.

– En kundtidning ska formulera företagets själ och en känsla, men stå mer objektiv. På så sätt är den en viktig byggsten för att bygga varumärke, säger Fredrik Sehlstedt. Följer kundtidningen den grafiska profilen som rör annan extern kommunikation så förlorar man effekten av att informationen känns objektiv. Tidningen förvandlas till en broschyr och tappar i trovärdighet.

Regler och vägledning kring typsnitt och form behövs alltså även för en tidning, men den bör inte läggas ihop med övrig extern kommunikation. Därför bör en tidningsbyrå kopplas in för att skapa tillägg till profilen, så att den fungerar för kundtidningen också.

– Det är att föredra att låta tidningen ha en profil som är mer fri i sitt formspråk än övrig extern kommunikation. En kundtidning är en organisk produkt som måste ha möjligheten att ha ett eget liv, för att skapa känslan som den ska förmedla.

 

Gå tillbaka