Sanofi

Snick-Snack arbetar med ett av världens största läkemedelsbolag.

Sanofi är ett forskande hälso- och sjukvårdsföretaget och en del av svensk sjukvård. Ett av företagets prioriterade behandlingsområden är diabetes. Diabetes är en av våra större folksjukdomar. Tre till fyra procent av befolkningen, eller cirka 470 000 personer lever med någon form av diabetes. 

Snick-Snack har producerat både längre och kortare filmer för Sanofi, från rena instruktionsfilmer till en längre utbildningsfilm om hypoglykemier (insulinkänningar). Hypoglykemier är ett av de största hindren för att uppnå god blodsockerkontroll. Utbildningsfilmen är ett steg på vägen till att försöka ändra på det. Filmen ökar kunskapen om problematiken och ger båda diabetiker och sjukvårdspersonal verktyg för förändring. 

Gå tillbaka