Skolbränder i BrandSäkert

Bränder i skolan är en återkommande fokusfråga för Brandskyddsföreningen.

I samband med Brandskyddsföreningens stora årliga konferens Skolan brinner ägnar vi större delen åt tidningen BrandSäkert åt det ständigt aktuella ämnet skolbränder. Anlagd brand är ett stort problem som hotar liv och förstör stora värden. Nedbrända skolor sätter tryggheten på spel för hundratals skolelever varje år. 

För Snick-Snack är det en välkommen utmaning att hitta nya sätt att belysa ett återkommande ämne på nya sätt. Lösningen blev att fokusera på ett lösningsorienterat projekt med många praktiska och konkreta förbättringsförslag. Vi har fotograferat i en typisk skola och med grafik som för tankarna till den symboliska svarta-tavlan lyft fram hur miljön kan göras mer säker och trygg.

Gå tillbaka