Smart återanvändning av bra content

När Brandskyddsföreningen ville tala om äldres brandskydd i Almedalen skapade vi ett särtryck med artiklar på temat.

Snick-Snack har arbetat med Brandskyddsföreningen under drygt 10 år. Så när det gällde att samla ihop material och information om brandskydd för äldre hade vi ett bra försprång. Vi samlade de mest aktuella och bästa artiklarna i frågan i en specialutgåva av BrandSäkert, som delades ut av Brandskyddsföreningen under deras vecka i Almedalen.Vår redaktionella arbetsmetod garanterar hög kvalitet och relevans – det vill säga bra content som håller i längden.

Genom att utgå från BrandSäkerts grafiska profil och krydda med grafiska element från kampanjen fick vi extranumret att knytas till såväl tidningen som kampanjbudskapet. Särtrycket blir därmed både ett funktionellt informationsmaterial om frågan och väcker intresse för tidningen BrandSäkert. Särtrycket har också visat sig användbart som efterlämningsmaterial när Brandskyddsföreningen möter och samtalar med kommuner och andra aktörer om äldres brandskydd. 

Gå tillbaka