Strategin framför allt

Strategisk kommunikation gör att verksamheten förbättrar sitt varumärke och når sina mål. Snick-Snack berättar hur!

Vi börjar från början. Strategi härstammar från antikens Grekland. Redan de gamla grekerna utvecklade strategier för att organisera och leda. Då gällde det militära maktmedel och krigsmål. Sedan dess har strategier studerats och dissekerats in i minsta detalj.

Strategi är lika aktuellt i dag, men tillämpas inom en mängd olika områden. Inte minst inom utveckling av företag och organisationer. Här bör strategin hänga samman med varumärket som utgör en indikation på vad man står för och i vilken riktning man vill gå. Det är här strategisk kommunikation kommer in. Utifrån verksamhetens övergripande strategi och handlingsplan kan man bygga strategisk kommunikation så att de jobbar mot samma mål och i sin tur stärker varumärket. På så sätt kan verksamheten också snabbare nå sina mål.

Strategisk kommunikation handlar om att göra medvetna kommunikationsinsatser. Dessa bör svara på hur, när, vad, varför och till vem man kommunicerar ett budskap. På så sätt syns rätt innehåll, med rätt budskap, i rätt kanal och når rätt målgrupp. Med ett målgruppsanpassat innehåll ökar relevansen och därmed viljan till att ta del av – och dela med andra. Därigenom kan kommunikationen bli ett sätt att stärka relationer B2B och B2C.

Vi har kommit en lång väg sedan grekernas strategi gällande krigskonst. Men fortfarande handlar det om en sak: att hitta avgörande sätt att bli överlägsen sina motståndare och på ett effektivt sätt vinna kunder och förtroende.

Snick-Snack är en strategisk reklambyrå som jobbar med strategisk kommunikation. Vi kan hjälpa ditt företag att nå era mål genom att skapa rätt innehåll som går ut i rätt kanal och på så sätt når rätt målgrupp. Det ger verksamheten maximal utdelning av kommunikationsinnehållet.

Gå tillbaka