Strategisk kommunikation

Vi jobbar med strategisk kommunikation. Det innebär att vi hjälper er att genom olika former av kommunikation nå ditt företagets mål.

Att hitta de bästa sätten att få fram – och skapa genomslag av – en idé, en kampanj eller känslan av ditt företag är det vi gör bäst. Genom väl valda ord, form och kanal får vi ditt budskap att nå din målgrupp.

Vi börjar med ett möte och diskuterar oss fram och besvarar frågor kring hur ditt företag kommunicerar och hur väl det fungerar. Vi fokuserar på var ni står i dag och var ni vill nå. Andra frågor som vi fokuserar på rör till exempel:

• Vilket innehåll har du redan?
• Hur används innehållet?
• Vilka kanaler används för att distribuera innehåll?
• Vilka talar du till?

Vi identifierar problemområden och förtjänster, vilket blir en grund för att utveckla ditt företags kommunikation. Sedan kan vi skapa mer content, hitta nya kanaler eller omforma innehåll så att materialet når ut ännu bättre. Kanske borde ditt företag använda sociala medier, kanske är det dags att starta en tidning för att tala till dina kunder. Oavsett vilka kanaler det gäller skapar vi en bra plan, grundad i de förutsättningar ditt företag har.

Gå tillbaka