Svåra nummer två

Att följa upp ett nydesignat nummer är ett speciellt steg i en redesign-process.

Med det andra numret av Innovation har vi, om vi får säga det själva (och var får vi det om inte på vår egen webb) tagit ännu ett steg mot klarhet i processen att omskapa Vinnovas tidning. Tidningens form är starkt knuten till temat, ”Hållbara städer”, samtidigt som det finns en tydlig (grön) tråd som binder samman detta andra nummer sedan omgörningen med Innovation nummer 1. Innehållsmässigt rör vi oss kring hållbarhet på olika sätt och har bland annat intervjuat Darja Isaksson och Johan Rockström, hälsat på i Södertörn och testat resetjänsten Ubigo.  

Gå tillbaka