Swedbank kritiseras i svensk affärspress för papperskvalitet i kuvert

När du har hittat din berättelse och vet vad det är dina kunder efterfrågar; vad som är relevant och intressant för dem är inte jobbet över. Även när du vet var din målgrupp finns och vilken kanal du kommer att använda för att nå den så finns det arbete kvar att göra.

För att kommunikationen ska lyckas måste du se till den samlade och totala upplevelsen. Vi är många som attraherats av exempelvis Apple och har valt att köpa en Macbook eller Iphone. När vi kommer hem och öppnar förpackningen såförstärker det välgjorda emballaget intrycket av en designad kvalitetsprodukt. Ett bra innehåll, som en välskriven text, räcker långt, men inte hela vägen. Ser du inte till helheten är det lätt att glömma bort känslan av att bläddra och hålla i en tidning med högre papperskvalitet. 

Självklart måste du ta hänsyn till din budget, men glöm inte att det är slutprodukten som räknas. Swedbank gjorde en besparing på två öre per kuvert, det är förmodligen en stor summa för dem då de skickar många brev varje dag. Men kunde de eventuellt sparat två öre någon annanstans eller investerat två öre för en bättre kundupplevelse? Vad kostar negativ publicitet i stil med en artikel på SvD Näringsliv?

http://www.svd.se/swedbanks-billiga-kuvert-hotar-sekretess/om/naringsliv

Har du funderingar på hur dina trycksaker uppfattas och hur du kan förbättra er kommunikation? Vi erbjuder vi en översyn till ett fast pris för att ni utifrån en tydlig rapport frås oss ska kunna utveckla ert erbjudande. Läs mer här!

Gå tillbaka