Swedish ICT

Snick-Snack älskar innovationer!

Swedish ICT driver och möjliggör innovation genom att tillsammans med näringsliv och offentlig sektor omsätta forskningsresultat till nya produkter, processer, metoder och tjänster. Koncernen har ungefär 400 medarbetare, med huvudkontoret i Kista och verksamhet i Eskilstuna, Göteborg, Karlstad, Hudiksvall, Kista, Linköping, Lund, Norrköping, Piteå, Umeå, Uppsala och Västerås.

Organisationen stöttar olika forskningsprojekt och arbetar aktivt för ett mer innovativt, bättre kommunicerande samhälle. Kortfattat så arbetar de med att då vår teknik att arbeta för oss på ett initutivt och helt enkelt smart sätt. Bland organisationens projekt märks innovationer inom e-hälsa, automatiska transportsystem och smarta hem. en viktig mission för Swedish ICT är att sprida kunskap om forskning och öka förståelsen för teknik och dess fördelar i hela samhället.

Snick-Snacks är med och skriver historien om Swedish ICT i och med vårt arbete med koncernens verksamhetsberättelse för 2015. Här presenterar vi Swedish ICT:s olika forskningsinstitut: Acreo, Sics, Interactive Institute och Victoria.

Gå tillbaka