Tidningen Innovation i ny kostym!

Äntligen får vi visa vår nya baby för omvärlden! Sedan en tid tillbaka har vi arbetat med en ansiktslyftning av den tidning vi gör för Innovationsmyndigheten Vinnova.

När Snick-Snack började göra tidningen ärvde vi formen från en tidigare byrå. Vi har smugit in en del förändringar under tiden vi arbetat med tidningen, men varken vi eller kunden har riktigt känt att formen stämmer med den tidning vi velat göra.

Syftet med omgörningen var att skapa en tidning som speglar innehållet på ett förtjänstfullt sätt och som är tydligt fristående från myndighetens egen grafiska profil. Tidningen har, förutom en ny form och typografi, fått nytt namn, nytt format och en helt ny webb-plattform som på olika sätt markerar förändringen. Det minskade formatet passar perfekt i läsplattan. Självklart är tidningen responsiv. Du kan läsa webb-versionen av tidningen här.

Det har varit en rolig och spännande resa. Vi vill särskilt framhålla den fina dialog, präglad av stor tillit, som vi haft med uppdragsgivaren. Att de som statlig myndighet vågat vara så pass djärva och ändra så mycket, är vi enormt ärade av.

Behöver din tidning också en ansiktslyftning? Läs mer om hur vi jobbar med tidningsöversyn här!

Gå tillbaka