Utmanande utrymning

Fler äldre och andra med hjälpbehov bor kvar hemma. Tryggheten ökar, men till vilket pris?

I många fall är brandskyddet i hemmen dåligt anpassat för personer som inte kan utrymma själva. De som behöver utrymningshjälp är oftast de som dör i bostadsbränder, men trots det saknas lagstiftning eller riktlinjer som tar problemet på allvar. BrandSäkert träffar Kerstin Funk som är glad över att kunna bo kvar hemma och intervjuar Malin Vestin på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hon arbetar bland annat med att hjälpa kommuner att förstå vikten av ett bra brandskydd för varje individ. Läs också porträttet, om ambitiösa brandingenjören Helena Klasson, om branden på Mälarsjukhuset och vår utredning av de nya verksamhetsklasserna i Boverkets byggregler. 

Gå tillbaka